ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΩΝ

1Ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 37100
ΤΗΛ. 24220-21520, 24970 FAX. 24220-21429

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε., με πολυετή παράδοση στην κάθετη οργανωμένη εμπορία  αγροτικών προϊόντων και παραγωγή  ζωοτροφών, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρουσίες στο κλάδο της εμπορίας  και παραγωγής ζωοτροφών στην Ελλάδα. Φιλοσοφία και σταθερός προσανατολισμός της, αποτελεί η παραγωγή και η διάθεση στον καταναλωτή υψηλής ποιότητας ζωοτροφών - πρώτων υλών.

Mε τις εξαιρετικά σύγχρονες, και άρτιες παραγωγικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τo έμπειρo προσωπικό και κυρίως, με την άριστη φήμη ποιότητας, η ΣΙΟΥΤΗΣ Α.Ε, συνεχίζει να παρακoλoυθεί τις εξελίξεις και να εκσυγχρονίζεται. Η μακρόχρονη εμπειρία ετών και η αξιοπιστία μιας οικογενειακής επιχείρησης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά μας.

Συνοπτική προβολή προϊόντων....